Privacy Verklaring

Ernestine Numan Coaching & Training, gevestigd te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Ernestine Numan Coaching & Training
Steenstraat 20
3572SX Utrecht

Ernestine Numan is als Functionaris Gegevensbescherming te benaderen via het volgende mailadres: mail@ernestinenuman.nl.

Website: www.ernestinenuman.nl.

Persoonsgegevens die Ernestine Numan verwerkt:
Ernestine Numan verwerkt je persoonsgegevens op basis van uw inschrijving voor mijn diensten en/of omdat je deze aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– voor- en achternaam of initialen en achternaam – mailadres
– wanneer nodig en zelf door jou verstrekt: adresgegevens – telefoonnummer – bankrekeningnummer (IBAN)-overige gegevens.
Hieronder vallen tevens foto’s en/of videomateriaal, die tijdens door mij georganiseerde activiteiten worden gemaakt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk.
Met alle informatie door jou aan mij verstrekt online en offline zal ik te allen tijde zorgvuldig omgaan en niet delen met derden zonder jouw toestemming.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:
– het inschrijven van deelnemers – je te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is, om je uit te nodigen voor activiteiten – verzenden van nieuwsbrieven  – verstrekken van waardevolle informatie- het delen van foto’s en videomateriaal die tijdens door mij georganiseerde activiteiten zijn gemaakt, met de volgers van Ernestine Numan op social media, of voor het plaatsen in nieuwsbrieven of op de website.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden uit ons bestand verwijderd bij: – opzeggen – overlijden.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Ik verkoop je gegevens niet aan derden en verstrek deze nimmer zonder je toestemming. Er wordt vertrouwelijk met je gegevens omgegeaan
Voor alle verzonden facturen die worden verstuurd vanuit Ernestine Numan Coaching & Training geldt een bewaartermijn van 7 jaar, verplicht vanwege de fiscale bewaarplicht. .

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Ernestine Numan en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij Ernestine Numan een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover ik beschik naar een ander, door jou genoemde organisatie, door te sturen.

Verzoek
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar mail@ernestinenuman.nl. Tevens kun je je altijd zelfstandig uitschrijven voor mijn nieuwsbrief, door middel van de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief welke via Mailchimp verstuurd wordt. Daarnaast wil ik je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

Hoe ik persoonsgegevens beveilig: Ik neem de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Ernestine Numan via mail@ernestinenuman.nl.